Wat gebeurt er tijdens een training

Tijdens de training leer je een hond te begeleiden. Dit doe je door gebruik te maken van de natuurlijke lichaamstaal en gedragsregels van de hond.

De totale training bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten. De eerste training staat in het teken van kennismaken met elkaar en met de hond. Elke volgende training bestaat uit een stukje theorie over het gedrag en de taal van de hond, gevolgd door oefeningen met de hond. Na de vijfde training is er een tussenevaluatie. Bij de twaalfde bijeenkomst is er een eindevaluatie en de uitreiking van een certificaat.

Eén trainingssessie duurt tussen 1 en 1,5 uur.

Waarom trainen met een hond

Honden ervaren ons als een soortgenoten. Maar na een kundige kennismaking, gaat een hond ervan uit dat een kind, een jongere, of een volwassene, een ranghogere roedelgenoot is. Honden doen wat ranghogere roedelgenoten van ze vragen.

Een hond accepteert een cliënt onvoorwaardelijk. Hij (ver)oordeelt iemand niet. Hij is echt in zijn reacties en kan niet doen alsof. Vrolijk is vrolijk, boos is boos.

pijl Een hond is puur in zijn reacties, hij reageert op hoe je bent, niet op wat je bedoelt te doen.

Je leert hoe je een hond moet begeleiden. Je leert de (honden)lichaamstaal en de (honden)gedragsregels. Je leert de samenhang ontdekken van je eigen gedrag en het effect van dat gedrag op de hond.

Doordat een hond een zeer duidelijke lichaamstaal heeft en, in tegenstelling tot mensen, zijn gevoelens niet kan verbergen is het gemakkelijk een hond te begrijpen als je geleerd hebt om zijn lichaamstaal te lezen. Mensen die dit geleerd hebben zullen ook beter kijken naar de lichaamstaal van andere mensen en daarop beter kunnen inspelen.

De opzet van de training is zo dat de cliënt het geleerde uiteindelijk toepast in de omgang met andere mensen. Hij zal daardoor effectiever communiceren, waardoor zijn zelfvertrouwen vergroot wordt.

Carl Rogers, een spilfiguur, binnen de humanistiche psychologische stroming, stelde grofweg vast dat mensen geholpen worden als de hulpverlener aan drie voorwaarden voldoet nl; empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie. De hond voldoet als co-trainer aan alle drie.